Welcome to QiDa Road and Bridge Engineering~
中文    EN
企业管理
  • Qili Cao
  • Hongkun Xu
  • Shanyong Qian
  • Shaofeng Xu
  • Li Tang
  • Jianping Cao
  • Bing Jiang
  • Rui Cao
Elite Team精英团队

Shanyong QianLead engineer, Vice Manager

Shanyong Qian, male, born in October 1967. 

Now in charge of engineering technology and audit department.