Welcome to QiDa Road and Bridge Engineering~
中文    EN
企业管理
  • Qili Cao
  • Hongkun Xu
  • Shanyong Qian
  • Shaofeng Xu
  • Li Tang
  • Jianping Cao
  • Bing Jiang
  • Rui Cao
Elite Team精英团队

Jianping CaoVice Manager

Jianping Cao, male, born in March 1969.

 He is currently in charge of Wuxi branch, and mainly manages construction for Suzhou, Wuxi, Changzhou, Zhenjiang.