Welcome to QiDa Road and Bridge Engineering~
中文    EN
企业管理
  • Qili Cao
  • Hongkun Xu
  • Shanyong Qian
  • Shaofeng Xu
  • Li Tang
  • Jianping Cao
  • Bing Jiang
  • Rui Cao
Elite Team精英团队

Rui CaoVice Manager

Rui Cao, female, born in 1993. 

Joined Qida in 2016, now in charge of Finance Department and office branch overseas.