Welcome to QiDa Road and Bridge Engineering~
中文    EN
企业管理
  • Qili Cao
  • Hongkun Xu
  • Shanyong Qian
  • Shaofeng Xu
  • Li Tang
  • Jianping Cao
  • Bing Jiang
  • Rui Cao
Elite Team精英团队

Bing JiangVice Manager

Bing Jiang, male, born in March 1972.

 Now in charge of Northwest branch of Qida.